logo

Vidya Mandir Ind. PU College"Dreamers have dreams; achievers have goals"


CET and NEET Results - 2019

Sl.NoStudent NameCET RankNEET ALL INDIA RANKSection
1 Phalaksha C G 35 IID
2 Divya K 175 3573 IIB1
3 Krishnakant J 212 IID
4 Shreyas V S 254 IIC1
5 Sameera J Sharma 404 IIB
6 Jaswanth M K 481 18633 IIB1
7 Akash Shetty 547 IID1
8 Narasimha Bharadwaj M R 555 IIC
9 Anusha S 809 60729 IIA1
10 Karthik L 835 26690 IIA
11 Parimala S 866 IIC
12 Aditya S 920 IID1
13 Adithya U Bhat 923 IIB1
14 Harini S 941 22701 IIA
15 Chandana U Ittige 9604 IIA
16 Manav Dileep 24512 IIB
17 Akshay R 34614 IIA
18 Jeevan K R 37676 IIB
19 Shreya M Bharadwaj 41535 IIB
20 Jayatheertha N 41975 IIB
21 Yathin K 44760 IIA
22 Lakshmi Prasanna N 53649 IIA
23 Anusha P V H 64831 IIA
24 Jahnavi Sharma G 68465 IIB
25 Tejaswini P 68541 IIB1

INTEGRATED - NEET RANK HOLDERS -2019

Below 75000 All India Rank Holders
Sl.NoStudent NameCET RankNEET ALL INDIA RANKSection
1 Divya K 175 3573 IIB1
2 Jaswanth M K 481 18633 IIB1
3 Tejaswini P 68541 IIB1

INTEGRATED - CET RANK HOLDERS -2019

Sl.NoStudent NameCET RankNEET ALL INDIA RANKSection
1 Akash Shetty 547 IID1
2 Aditya S 920 IID1
3 Adithya U Bhat 923 IIB1